Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1733 Valitus kuvernementinkanslian päätöksestä koskien Lappeenrannan kämnerinoikeuden puheenjohtajuutta


Jakso

11.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot