Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1726 Alistus, joka koskee viidennen kerran juoppoudesta tuomittua Haminasta olevaa työmies Adam Nilsinpoikaa


Jakso

3.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot