Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1484 Esitys holhoojan määräämisestä H.H. Sutthoffin lapsille


Jakso

20.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1766 - 1766

Säilytysyksikkö / tilaustiedot