Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1087 Valitus laivaston aliluutnantti Peter Solotuhinista koskien väkivaltaa ruukuntekijä Georg Sprinckiä vastaan


Jakso

17.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1760 - 1760

Säilytysyksikkö / tilaustiedot