Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 581 Alistus, joka koskee muutaman maistraatin vuosina 1749-1751 oikeuskollegioon lähettämän takaisinantoa


Jakso

3.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1751 - 1751

Säilytysyksikkö / tilaustiedot