Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 550 Esitys, että kuvernementinkanslia velvoitettaisiin hoitamaan kirjeenvaihto maistraatin kanssa ruotsiksi


Jakso

13.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot