Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 465 Alistus, joka koskee sitä, että luutnantti Skrupski on solvannut raatimies Kyrklundia


Jakso

17.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1749 - 1749

Säilytysyksikkö / tilaustiedot