Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 345 Valitus, että komendantti Lanov vaatii tuomiovaltaa Haminassa oleviin venäläisiin kauppiaisiin


Jakso

9.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1748 - 1748

Säilytysyksikkö / tilaustiedot