Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 339 Haminan maistraatin ja konsistorin valitus, että komendantti Lanov on kieltänyt hautaamisen linnoitusalueen sisäpuolelle


Jakso

12.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1748 - 1748

Säilytysyksikkö / tilaustiedot