Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 341 Valitus, että Haminan rykmentinkansliaan jätettyä valitusta ei ole ratkaistu


Jakso

4.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1748 - 1748

Säilytysyksikkö / tilaustiedot