Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 291 Alistus, joka koskee sitä, että virasta pidätetty pormestari Martins määrättäisiin luovuttamaan Haminan kaupungin julkiset asiakirjat


Jakso

12.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1747 - 1747

Säilytysyksikkö / tilaustiedot