Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 185 Valitus kuvernementinkanslian määräyksestä, että maistraatin on hankittava Lappeenrannasta olevalle kapteeni Kuperianoville asunto


Jakso

25.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot