Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 186 Valitus käskynhaltia Krompeinista, joka sekaantuu maistraatin oikeudenkäyttöön


Jakso

6.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot