Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 180 Tiedustelu, vedotaanko Haminan aksiisioikeudesta kauppakollegioon vai oikeuskollegioon


Jakso

22.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot