Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 176 Valitus komendantti von Karkettelin sekaantumisesta maistraatin oikeudenkäyttöön


Jakso

30.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1744 - 1744

Säilytysyksikkö / tilaustiedot