Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Kymin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Valkeala
Arkistoyksikkö: 2670 Kahden karkurin auttaminen, syytettynä Oravalan kartanon inspehtori Abraham Granberg


Jakso

15.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1780 - 1780

Säilytysyksikkö / tilaustiedot