Arkistonmuodostaja: Helsingin ruotsalais-suomalainen seurakunta
Arkistot: Helsingin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan arkisto


Muut nimet

Helsingfors stads svensk-finska församling

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Seurakunnat, evankelis-luterilaiset