Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Impilahti
Arkistoyksikkö: 1141 Eläimeensekaantuminen, syytettynä tilaton Ivan Multikainen Kitelästä


Jakso

14.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1760 - 1760

Säilytysyksikkö / tilaustiedot