Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Impilahti
Arkistoyksikkö: 686 Virkavirheet, syytettynä pastori Henrik Nyberg


Jakso

14.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1752 - 1752

Säilytysyksikkö / tilaustiedot