Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Impilahti
Arkistoyksikkö: 528 Murha, osallisuus ryöstöön, syytettynä talonpoika Ivan Sidorov


Jakso

30.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot