Arkistonmuodostaja: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma
Arkisto: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma - Sarjat


Viittaukset

katso myös: Asutushallituksen arkisto
sisältää: Alahovin kartanon arkiston kartat (kokoelma) (1836 - 1938)
sisältää: Alfred Kolehmaisen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1974 - 1985)
sisältää: Ammattikuntien asiakirjojen erityisaineistot (kokoelma) (1778 - 1868)
sisältää: Armfeltien sukuarkiston kartat ja piirustukset (kokoelma) (1750 - 1878)
sisältää: Asutushallituksen kartat (kokoelma) (1923 - 1936)
sisältää: Asutushallituksen sotilasvirkatalokartat (kokoelma) (1780 - 1963)
sisältää: Aulikki Ylösen karttakopiot (kokoelma) (1787 - 1787)
sisältää: Biographica-kokoelman kartat ja piirustukset (KA) (1847 - 1858)
sisältää: Bymanin kartat (kokoelma) (1799 - 1890)
sisältää: Cygnaeuksen sukuarkiston kartat (kokelma) (1779 - 1808)
sisältää: Eliel Saarisen arkkitehtuurin tutkimusaineisto (kokoelma) (1911 - 1913)
sisältää: Erik von Fieandtin kartat (kokoelma) (1755 - 1869)
sisältää: Forsman-Koskimies suvun kartat (kokoelma) (1912 - 1912)
sisältää: Fotostaatit Ruotsin sota-arkistosta (kokoelma) (1640 - 1800)
sisältää: Fotostaatit Ruotsin valtionarkistosta (kokoelma) (1650 - 1809)
sisältää: Geologisen tutkimuslaitoksen kartat (kokoelma) (1940 - 1960)
sisältää: Grafia ry:n julisteet
sisältää: Granstedt-Sucksdorff-kokoelman piirustukset (kokoelma) (1839 - 1936)
sisältää: Gripenbergin sukuarkiston piirustukset (kokoelma) (1870 - 1880)
sisältää: Haikon kartanon kartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Hallitsevan senaatin aktikartat (kokoelma) (1776 - 1801)
sisältää: Harjun maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen kartat (kokoelma) (1827 - 1939)
sisältää: Helsingin poliisilaitoksen piirustukset (kokoelma) (1907 - 1939)
sisältää: Helsingin raastuvanoikeuden kartat ja piirustukset (kokoelma) (1880 - 1934)
sisältää: Helsingin seutukaavaliiton kartat (kokoelma)
sisältää: Helsingin teknillisen korkeakoulun piirustukset (kokoelma) (1812 - 1888)
sisältää: Hiltulan sukuarkiston piirustukset (kokoelma)
sisältää: Hydrografisen toimiston kartat (kokoelma) (1817 - 1970)
sisältää: Ingmar Caloniuksen kartat (kokoelma) (1920 - 1940)
sisältää: Inkisen arkiston kartat (kokoelma) (1938 - 1941)
sisältää: J. J. Mikkolan kartat (kokoelma)
sisältää: J. W. Rangellin kartat (kokoelma)
sisältää: J. W. Ruuthin kartat (kokoelma) (1850 - 1911)
sisältää: Jalmar Castrénin kartat (kokoelma) (1826 - 1921)
sisältää: John Bergenheimin kartat (kokoelma) (1827 - 1840)
sisältää: John E. Roosin kartat (kokoelma) (1696 - 1929)
sisältää: Juha Lankisen asemakaavat (kokoelma) (1980 - 1981)
sisältää: Julistekokoelma (KA) (1800 - 1960)
sisältää: K. M. Walleniuksen karttakokoelma (1907 - 1944)
sisältää: Kamaritoimituskunnan ja -konttorin kartat ja piirustukset (kokoelma) (1857 - 1902)
sisältää: Kansallisarkiston Find Finland -näyttelyn kartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Kansallisarkiston rajakartta- ja asiakirjakokoelma (1595 - 1940)
sisältää: Kansallismuseon kartat (kokoelma) (1786 - 1843)
sisältää: Kansanhuoltoministeriön kartat ja piirustukset (kokoelma) (1920 - 1950)
sisältää: Karjalan kansannousun arkiston kartat (kokoelma) (1913 - 1918)
sisältää: Kauppa- ja teollisuushallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1736 - 1900)
sisältää: Kauppa- ja teollisuusministeriön kartat (kokoelma) (1919 - 1940)
sisältää: Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan kartat ja piirustukset
sisältää: Kaupunkikartat (kokoelma) (1640 - 1960)
sisältää: Kenraalikuvernöörinkanslian kartat ja piirustukset (kokoelma) (1831 - 1893)
sisältää: Kirkkorakennuspiirustusfotostaatit (kokoelma) (1775 - 1805)
sisältää: Kirkollistoimituskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma) (1856 - 1917)
sisältää: Kirkonarkistojen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1758 - 1903)
sisältää: Koiviston sataman arkiston kartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Komitea-arkistojen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1915 - 1940)
sisältää: Kopioita Neuvostoliitosta (kokoelma) (1748 - 1829)
sisältää: Korhosen kartat (kokoelma) (1929 - 1929)
sisältää: Korkeimman hallinto-oikeuden kartat ja piirustukset (kokoelma) (1918 - 1961)
sisältää: Korkeimman oikeuden anomusaktikartat ja -piirustukset (kokoelma) (1919 - 1930)
sisältää: Korkeimman oikeuden diarioimattomat kartat ja piirustukset (kokoelma) (1779 - 1930)
sisältää: Korkeimman oikeuden maanhankinta-aktikartat (kokoelma) (1946 - 1960)
sisältää: Korkeimman oikeuden maanjakoaktikartat (kokoelma) (1809 - 1961)
sisältää: Korkeimman oikeuden nostoaktikartat ja -piirustukset (kokoelma) (1809 - 1961)
sisältää: Korkeimman oikeuden valitusaktikartat ja -piirustukset (kokoelma) (1931 - 1962)
sisältää: Koskipään kartanon (Hartola) kartat (kokoelma) (1693 - 1914)
sisältää: Kouluarkistojen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1874 - 1968)
sisältää: Kouluhallituksen kansanopetusosaston aktikartat (kokoelma) (1929 - 1949)
sisältää: Kouluhallituksen maalaiskansakoulupiirustukset (kokoelma) (1913 - 1976)
sisältää: Kristian von Alfthanin arkiston kartat (kokoelma) (1872 - 1930)
sisältää: Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön aktikartat (kokoelma) (1919 - 1948)
sisältää: Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön erilliskartat (kokoelma) (1913 - 1926)
sisältää: Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön väliaikaisen rakennusasiain osaston (KYMRO) kartat ja piirustukset (kokoelma) (1920 - 1950)
sisältää: Kulkulaitostoimituskunnan puhelinlinjakartat (kokoelma) (1887 - 1900)
sisältää: Käyttökarttakokoelma (1855 - 1989)
sisältää: L. Kepilän keräykset-kokoelman kartat (kokoelma) (1801 - 1867)
sisältää: Laguksen kokoelman kartat (kokoelma) (1730 - 1739)
sisältää: Lauri Kaijalaisen kartat (kokoelma) (1930 - 1950)
sisältää: Leonard Roosin kartat (kokoelma) (1915 - 1957)
sisältää: Luotsi- ja majakkalaitoksen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1753 - 1917)
sisältää: Länsi-Suomen vesistötoimikunnan vesioikeuskartat (kokoelma) (1934 - 1962)
sisältää: Lääkintöhallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1880 - 1881)
sisältää: Maa- ja metsätalousministeriön asutusasiainosaston kartat ja piirustukset
sisältää: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen kartat (kokoelma)
sisältää: Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset (kokoelma)
sisältää: Maanmittausarkistojen mittauskonseptit (kokoelma)
sisältää: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) (1749 - 1917)
sisältää: Maanmittaushallituksen kartat (1650 - 1842)
sisältää: Maanmittaushallituksen rakennuskaavojen pohjakartat (kokoelma) (1936 - 1941)
sisältää: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto
sisältää: Maanmittaushallituksen valtion kiinteistöjen saantoasiakirjojen kartat (kokoelma) (1915 - 1931)
sisältää: Maanmittaushallituksen verollepanokartat
sisältää: Maanmittauslaitoksen rajakarttakokoelma (lis.) (1810 - 1926)
sisältää: Maanviljelystoimituskunnan piirustukset (kokoelma) (1865 - 1917)
sisältää: Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunnan kartat (kokoelma) (1917 - 1956)
sisältää: Maataloushallituksen kalatalousosaston kartat (kokoelma)
sisältää: Maataloushallituksen piirustukset (kokoelma) (1876 - 1960)
sisältää: Maatalousministeriön kalastuskartat (kokoelma) (1860 - 1960)
sisältää: Maatalousministeriön kartat ja piirustukset (kokoelma) (1918 - 1960)
sisältää: Maatilahallituksen kartat (kokoelma)
sisältää: Maija Rajaisen kartat (kokoelma) (1940 - 1960)
sisältää: Merenkulkuhallituksen venäläiset merikartat (kokoelma)
sisältää: Merenkulun ylitarkastajan kartat ja piirustukset (kokoelma) (1850 - 1912)
sisältää: Meri- ja vesistökartat (kokoelma) (1742 - 1981)
sisältää: Metsähallituksen asutusyhteismetsät (kokoelma) (1900 - 1960)
sisältää: Metsähallituksen historialliset kartat (kokoelma)
sisältää: Metsähallituksen kirkollisvirkatalokartat (kokoelma) (1888 - 1954)
sisältää: Metsähallituksen kruununtorpat (kokoelma) (1860 - 1928)
sisältää: Metsähallituksen metsätaloussuunnitelmien yleiskartat (kokoelma) (1890 - 1950)
sisältää: Metsähallituksen sotamiehentorpat (kokoelma) (1814 - 1828)
sisältää: Metsähallituksen sotilasvirkatalokartat (kokoelma) (1853 - 1941)
sisältää: Metsähallituksen valtion metsien kartat (kokoelma) (1924 - 1989)
sisältää: Metsähallituksen valtionvirkatalokartat (kokoelma) (1879 - 1892)
sisältää: Metsäntutkimuslaitoksen kartat (kokoelma)
sisältää: Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto (kokoelma)
sisältää: Metsäntutkimuslaitoksen piirustukset (kokoelma) (1811 - 1840)
sisältää: Militaria-kokoelman kartat (kokoelma) (1730 - 1730)
sisältää: Moottorialan perusopetuksen toimikunnan piirrokset (kokoelma) (1960 - 1970)
sisältää: Mustion ruukin arkiston kartat ja piirustukset (kokoelma) (1700 - 1800)
sisältää: Muut maat -karttakokoelma (1600 - 1992)
sisältää: Nymanssonin kertomuksen kartat (kokoelma) (1803 - 1804)
sisältää: O. Arno Tuurnan kartat (kokoelma) (1940 - 1960)
sisältää: Oikeusministeriön diarioimattomat kartat (kokoelma) (1865 - 1936)
sisältää: Oikeusministeriön KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) (1920 - 1940)
sisältää: Oikeusministeriön rautatiekartat (kokoelma) (1906 - 1912)
sisältää: Oikeusministeriön taajaväkisten yhdyskuntien kartat (kokoelma) (1924 - 1926)
sisältää: Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston kartat ja piirustukset I (kokoelma) (1882 - 1943)
sisältää: Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston kartat ja piirustukset II (kokoelma)
sisältää: Oikeusministeriön vankilapiirustukset I (kokoelma) (1870 - 1880)
sisältää: Oikeusministeriön vankilapiirustukset II (kokoelma) (1865 - 1917)
sisältää: Opetusministeriön kartat ja piirustukset (kokoelma) (1863 - 1950)
sisältää: Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakennustoimikunnan piirustukset (kokoelma) (1946 - 1960)
sisältää: Oulun yliopiston rakennustoimikunnan kartat ja piirustukset (arkisto) (1961 - 1965)
sisältää: Paikalliskartat (kokoelma) (1645 - 1980)
sisältää: Palautusvaltuuskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Porvoon tuomiokapitulin kartat ja piirustukset (kokoelma) (1796 - 1805)
sisältää: Posti- ja lennätinhallituksen diarioimattomat kartat (kokoelma) (1933 - 1975)
sisältää: Posti- ja lennätinhallituksen liikenneosaston kartat (kokoelma)
sisältää: Presidentti Kallion muistotoimikunnan piirustukset (kokoelma)
sisältää: Ragnar Rosenin kokoelman kartat (kokoelma) (1797 - 1808)
sisältää: Rakennushallituksen piirustukset I (kokoelma) (1812 - 1936)
sisältää: Rakennushallituksen piirustukset II (kokoelma) (1811 - 1929)
sisältää: Rakennushallituksen piirustukset III (kokoelma)
sisältää: Rakennushallituksen urakkasopimuspiirustukset ja työselitykset (kokoelma) (1924 - 1949)
sisältää: Rakennushallituksen valtion ja kirkon rakennusten kuvat (kokoelma)
sisältää: Rautateiden jaksojaon mukaan ryhmitellyt piirustukset (kokoelma) (1910 - 1920)
sisältää: Rautatiehallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1858 - 1920)
sisältää: Rautatiehallituksen pakkolunastus- ja lisäpakkolunastuskartat (kokoelma) (1857 - 1968)
sisältää: Rautatiehallituksen radanrakennuskartat ja -piirustukset (kokoelma) (1858 - 1970)
sisältää: Rautatiehallituksen rataosaston piirustukset (kokoelma) (1868 - 1943)
sisältää: Rautatiekartat (kokoelma) (1893 - 1907)
sisältää: Revisiolaitoksen kartat (kokoelma) (1843 - 1847)
sisältää: Risto Rytin kartat (kokoelma) (1919 - 1944)
sisältää: Sampo-Tarmo-vakuutusyhtiön kartat ja piirustukset (kokoelma) (1780 - 1959)
sisältää: Senaatin talousosaston AD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) (1809 - 1917)
sisältää: Senaatin talousosaston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) (1809 - 1917)
sisältää: Senaatin talousosaston VD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) (1898 - 1918)
sisältää: Senaatin tiliarkiston aktikartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Sisäasiainministeriön diarioidut ad-aktikaavat (kokoelma)
sisältää: Sisäasiainministeriön diarioidut kd-aktikaavat (kokoelma) (1919 - 1962)
sisältää: Sisäasiainministeriön kaava-arkisto (kokoelma) (1810 - 1955)
sisältää: Sisäasiainministeriön salaisten diaarien aktikartat (kokoelma)
sisältää: Sisäasiainministeriön siiirtoväenasiainosaston kartat (kokoelma) (1940 - 1949)
sisältää: Siviilitoimituskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma) (1881 - 1917)
sisältää: Sosiaali- ja terveysministeriön huolto- ja väestöosaston köyhäinhoitotoimiston piirustukset (kokoelma) (1921 - 1921)
sisältää: Sosiaali- ja terveysministeriön huolto- ja väestöosaston lastensuojelutoimiston piirustukset (kokoelma) (1920 - 1940)
sisältää: Sosiaali- ja terveysministeriön huolto- ja väestöosaston työhuoltotoimiston INVA-asiapiirustukset (kokoelma) (1947 - 1968)
sisältää: Sosiaalihallituksen kunnalliskotipiirustukset (kokoelma) (1888 - 1975)
sisältää: Sosiaalihallituksen lastenkotipiirustukset (kokoelma) (1909 - 1982)
sisältää: Sotainvalidien Veljesliiton kartat ja piirustukset (kokoelma) (1920 - 1960)
sisältää: Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma) (1944 - 1952)
sisältää: Sotasaaliskeskusosaston kartat ja piirustukset (kokoelma) (1810 - 1922)
sisältää: Sotilaskartat (kokoelma) (1700 - 1924)
sisältää: Sotilastoimituskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma) (1883 - 1890)
sisältää: Suomalaisen Kansakoulun Ystävät ry:n kartat ja piirustukset (kokoelma) (1930 - 1940)
sisältää: Suomen lennätinpiirihallituksen kartat (kokoelma) (1874 - 1874)
sisältää: Suomen Laulun julisteet ja esitteet (kokoelma) (1900 - 1970)
sisältää: Suomen Matkailuliiton kartat ja piirustukset (kokoelma) (1920 - 1975)
sisältää: Suomen Merimieslähetysseuran kartat ja piirustukset (kokoelma) (1899 - 1962)
sisältää: Suomi-Neuvostoliitto-Seuran kartat (kokoelma) (1855 - 1959)
sisältää: Suunta-lehden leikekokoelman kartat (kokoelma) (1915 - 1919)
sisältää: Tasavallan presidentin adjutantin toimiston piirustukset (kokoelma) (1930 - 1940)
sisältää: Tie- ja vesirakennushallituksen aktikartat ja -piirustukset (kokoelma) (1890 - 1943)
sisältää: Tie- ja vesirakennushallituksen koskenperkausjohtokuntien kartat ja piirustukset (kokoelma) (1817 - 1861)
sisältää: Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston kartat ja piirustukset E1 (kokoelma) (1729 - 1966)
sisältää: Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston kartat ja piirustukset sarjat P3 ja S (kokoelma) (1757 - 1929)
sisältää: Tieteellisten seurojen valtuuskunnan piirustukset (kokoelma) (1882 - 1887)
sisältää: Topographica-kokoelman KA kartat ja piirustukset (kokoelma) (1784 - 1800)
sisältää: Tullihallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1826 - 1910)
sisältää: Tutkimuskartat ja piirustukset (kokoelma) (1960 - 1980)
sisältää: Uudenmaan ja Hämeen Läänien Maanviljelysseuran piirustukset (kokoelma) (1864 - 1864)
sisältää: Uudenmaan ympäristökeskuksen kartat
sisältää: von Essen-suvun kartat ja piirustukset (kokoelma) (1932 - 1944)
sisältää: Valtakunnanoikeuden piirustukset (kokoelma) (1952 - 1961)
sisältää: Valtioasiakirjat-kokoelman kartat ja piirustukset (kokoelma) (1816 - 1816)
sisältää: Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön korvausasiainarkiston kartat ja piirustukset (kokoelma) (1800 - 1960)
sisältää: Valtiokonttorin kartat ja piirustukset (kokoelma) (1891 - 1929)
sisältää: Valtiokonttorin rahastoarkiston kartat (kokoelma) (1940 - 1940)
sisältää: Valtion kirjastotoimiston piirustukset (kokoelma) (1950 - 1962)
sisältää: Valtion tiedotuskeskuksen kartat (kokoelma) (1920 - 1950)
sisältää: Valtioneuvoston AD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) (1918 - 1929)
sisältää: Valtioneuvoston julkaisuvaraston virkapukupiirustukset (kokoelma) (1809 - 1900)
sisältää: Valtioneuvoston järjestelytoimiston kartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Valtioneuvoston kanslian kartat ja piirustukset (kokoelma) (1858 - 1940)
sisältää: Valtioneuvoston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) (1918 - 1928)
sisältää: Valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien kartat ja piirustukset (kokoelma)
sisältää: Valtiosihteerinviraston kartat ja piirustukset (kokoelma) (1801 - 1910)
sisältää: Valtiovarainkonttorin kartat ja piirustukset (kokoelma) (1839 - 1839)
sisältää: Valtiovarainministeriön kartat (kokoelma) (1920 - 1939)
sisältää: Valtiovaraintoimituskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma) (1826 - 1912)
sisältää: Vankilalaitoskomitean vankilapiirustukset (kokoelma) (1873 - 1873)
sisältää: Venäläisten sotilasasiakirjojen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1856 - 1914)
sisältää: Viaporin sotasataman arkiston kartat (kokoelma) (1914 - 1914)
sisältää: Vihreän Liiton julisteet (kokoelma)
sisältää: Viikin koetilan hoitokunnan kartat (kokoelma) (1824 - 1965)
sisältää: Viipurin kuvernementin arkkitehdinviraston piirustukset (kokoelma) (1783 - 1797)
sisältää: Viipurin kuvernementin koulujen johtajan piirustukset (kokoelma) (1770 - 1810)
sisältää: Viipurin kuvernementin revisionikonttorin kartta-arkisto (kokoelma) (1723 - 1811)
sisältää: Voipion piirustukset (kokoelma) (1987 - 1987)
sisältää: Vuorihallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma) (1840 - 1878)
sisältää: Wärnhjelmin karttakokoelma (1748 - 1855)
sisältää: Yleiskartat (kokoelma) (1626 - 1980)

Rajavuodet

1650 - 1938

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kartta- ja piirustuskokoelmaan sisältyvät kaikki erikseen luetteloidut kartat, asemakaavat ja rakennuspiirustukset sekä muutkin graafiset asiakirjat, kuten julisteet ja valokuvat, silloin kun ne kokonsa tai muista syistä tarvitsevat tekstiasiakirjoista erillään säilyttämistä.

  • Hakemisto

    Karttahakemistojen rakenne on viime vuosina karttasiirtojen suuren määrän vuoksi päässyt pirstaloitumaan pahasti aiemmasta melko kattavasta manuaalisesta topografisesta hakemistosta. Karttoja ja piirustuksia on nyt haettava usean eri hakemiston avulla: 1) Manuaaliset luettelot erikoisluettelot kattavat koko luetteloidun kartta- ja piirustusaineiston - kukin yli 200 luettelosta oman kokoelmansa osalta, vaikka kaikki eivät ole tutkijoiden käytössä salissa; 2) Mikrofilmiluettelona ovat käytettävissä mikrofilmatut karttaluettelot, joista tärkein on uudistushakemisto. Se on käytettävissä mikrofilmiluettelona, ei manuaalisena; 3) Eräistä aineistoista on käytettävissä toistaiseksi vain inventointiluettelot; 4) Vakkaan on siirretty dbase -muotoisesta karttarekisteristä. Osan kartoista tiedot on luetteloitu suoraan Vakkaan ja niiden käyttö on riippuvainen toimintakelpoisen version aikaansaamisesta Vakasta.