Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 312 Savonlinnan kihlakunnanoikeuden puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat vuodelta 1746


Jakso

29.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1747 - 1747

Säilytysyksikkö / tilaustiedot