Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 190 Savonlinnan kihlakunnanoikeuden puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat vuodelta 1745


Jakso

10.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot