Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 132 Ilmoitukset vuosien 1744-1756 käräjäkausista sekä joukko muita kirjelmiä


Jakso

21.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1744 - 1744

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Vertaa myös aktiin 316.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot