Arkistonmuodostaja: Lapin lääninhallitus
Arkistot: Lapin läänin -ja piirihallintoviranomaisten neuvottelukunnan arkisto
Lapin läänin liikuntalautakunnan arkisto
Lapin läänin maaherran arkisto
Lapin läänin nuorisolautakunnan arkisto
Lapin läänin teollisuustoimikunnan arkisto
Lapin läänin ympäristönsuojeluneuvottelukunnan arkisto
Lapin lääninhallituksen kouluosaston arkisto
Lapin lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto
Lapin lääninhallituksen lääninoikeuden arkisto
Lapin lääninhallituksen oppilasvalintalautakunnan arkisto
Lapin lääninhallituksen sivistysosaston liikuntatoimen arkisto
Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston arkisto
Lapin lääninhallituksen yhteisarkisto
Lapin lääninhallituksen yleisen osaston arkisto
Lapin lääninneuvottelukunnan arkisto
Lappi-projektin neuvottelukunnan arkisto


Viittaukset

edeltäjä: Oulun lääninhallitus (1938 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1938 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Lääninhallitukset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Maaherran tehtäviksi määrättiin vuoden 1634 hallitusmuodossa rauhan ja järjestyksen sekä laillisuuden valvonta, päätösten toimeenpano ja kruunun omaisuudesta ja saatavista huolehtiminen. Lisäksi maaherran tuli valvoa maan ja kaupunkien rakentamista ja parantamista sekä teiden kunnossapitoa. Maaherra oli läänissään kuninkaan edustaja, jonka tuli hänen nimissään etsiä alamaistensa parasta. Maaherran tehtävät muuttuivat vain vähän vuosisatojen kuluessa. Lähes kaikki tehtävät olivat valvontatehtäviä. Vasta vuoden 1937 lääninhallintoasetuksessa puhuttiin ensimmäisen kerran lääninhallituksen tehtävistä. Sen mukaan lääninhallitus oli poliisiviranomainen, ulosotonhaltija, ylin täytäntöönpanoviranomainen, verojen valvoja ja itsehallintoyhdyskuntia ja alempia valtion viranomaisia valvoja elin. Vuonna 1955 lääninhallituksen tehtävinä mainittiin myös kaavoitus- ja rakennus- sekä palotoimen ja liikenteen edistäminen. Lisäksi läänin tuli kehittää läänin taloudellisia, sosiaalisia, terveydenhoito-, sairaanhoito-, raittius-, urheilu- ja sivistyksellisiä asioita. 1970-luvulla lääninhallintoasetukseen lisättiin ympäristönsuojelu, väestönsuojelu, koulu- ja sivistystoimi, elintarvike- ja hintavalvonta, taloudellisen kilpailun edistäminen ja huoneenvuokra-asioiden valvonta.