Arkistonmuodostaja: Oulun lääninhallitus
Arkisto: Oulun läänin nuorisolautakunnan arkisto - Sarjat


Viittaukset

seuraaja: Oulun lääninhallituksen sivistysosaston arkisto

Rajavuodet

1955 - 1997

Määrä (hm)

1,06 Järjestetty: 1,06 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Oulun maakunta-arkisto

Hävitystiedot

Hävityspäivä 03.11.2014 Hyllymetrit 0,09
Hävitetty aineisto
Kaksoiskappaleita, tilikirja
Hävittämisen peruste
VA 145/33/86

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Arkistonmuodostusprosessi

    Nuorisolautakunnan keskeisin tehtävä oli edistää läänin nuorisotyötä ja – toimintaa. Lautakunnan jäsenet nimitti lääninhallitus. Lautakunta seurasi nuorisopolitiikan yleistä kehitystä, piti yhteyttä kunnallisiin nuorisolautakuntiin ja järjestöihin, järjesti koulutusta sekä antoi lausuntoja ja selvityksiä opetusministeriölle. Näiden lisäksi lautakunta edisti kansainvälistä toimintaa.