Arkistonmuodostaja: Oulun lääninhallitus
Arkisto: Oulun lääninhallituksen lääninoikeuden arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1955 - 1989

Määrä (hm)

36,5 Järjestetty: 36,5 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Oulun maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Järjestämisperiaate

    Oulun lääninoikeus on perustettu 1.1.1989, jota ennen lääninoikeus oli lääninhallituksen osa.

  • Omistushistoria

    Lääninoikeudet perustettiin lääninoikeuslailla 1955 (52/55). Ne olivat organisatorisesti osa lääninhallitusta. Vuonna 1989 (242/89) lääninoikeuslakia muutettiin niin, että lääninoikeudet muuttuivat yleisiksi alueellisiksi hallintotuomioistuimiksi. Lääninhallituksista riippumattomat lääninoikeudet perustettiin 1.11.1989, jolloin perustettiin myös Oulun lääninoikeus (myöhemmin Oulun hallinto-oikeus 1.11.1999) .