Arkistonmuodostaja: Oulun lääninhallitus
Arkisto: Oulun lääninhallituksen kouluosaston arkisto - Sarjat


Viittaukset

seuraaja: Oulun lääninhallituksen sivistysosaston arkisto

Rajavuodet

1927 - 1998

Määrä (hm)

44,0 Järjestetty: 44,0 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Oulun maakunta-arkisto

Hävitystiedot

Hävityspäivä 05.12.2014 Hyllymetrit 0,53
Hävitetty aineisto
Kaksoiskappaleita, saapuneita yleiskirjeitä, kokouskutsuja, valokopioita lehtileikkeistä (ei omaan toimintaan liittyvää), työsopimukset (ei virkaan valittujen hakemusten liitteenä olleet), tarjouspyynnöt, tarjoukset, osatilastot, talousarviot, kalustoluettelot, tyhjät lomakkeet, kouluhallituksen tilastoja, muita tahoja koskevia tiedoksi tulleita päätöksiä, virkojen lakkauttaminen ja perustaminen, koulujen lakkauttaminen am. koulutus ja vapaa sivistystyö, opettajien siirrot, irtaimiston siirtosopimukset vuodelta 1990 (sa 10 v), apuluettelo myönnetyistä todistuksista
Hävittämisen peruste
Lääninhallitusten asiakirjojen säilytysajat VA 145/33/86

Hävityspäivä 08.12.2014 Hyllymetrit 1,43
Hävitetty aineisto
Kaksoiskappaleet, yleiskirjeet ja tiedotteet, saantitodistukset, pelkät lausuntopyynnöt, tarkastustoiminnan tyhjät pohjatietolomakkeet (0,3), rakennushankkeiden valtionapuun ja ensikertaisen kalustamiseen liittyvät asiakirjat (0,8), muiden järjestämään koulutukseen liittyvä aineisto (0,04), määrittelemättömät apukortistot (0,17), maakuntakirjastolehdet (0,1), virkavapusanomukset, oppilaitosten aloituspaikkojen oppilaitoskohtaistaminen, opetuksen järjestämistä koskevat asiat, henkilökunnan eroasiat, väliaikaisen ja tilapäisen toimen hoitajan vaalin vahvistamisasiakirjat (yht. 0,02).
Hävittämisen peruste
Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen, Lääninhallitusten asiakirjojen säilytysajat VA 145/33/86

Hävityspäivä 10.12.2014 Hyllymetrit 0,35
Hävitetty aineisto
Osatilastoja, kaksoiskappaleita, koko maata koskevia tilastoja, kirjastotoimen valtionosuusasiat, yleis- ja ryhmäkirjeitä kh:lta, kaksi levykettä (tiedot paperisena)
Hävittämisen peruste
Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen, Lääninhallitusten asiakirjojen säilytysajat VA 145/33/86

Hävityspäivä 11.12.2014 Hyllymetrit 0,15
Hävitetty aineisto
Kouluosaston edeltäjien kansakouluntarkastajien tilitositteita vuosilta 1962-1970 sekä Oulun piirin kirjastontarkastajien kaksoiskappaleita.
Hävittämisen peruste
Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Arkistonmuodostusprosessi

    Asetus lääninhallituksen kouluosastoista annettiin 30.1.1970 (asetus 81/1970),jolloin eräitä valtion piiri- ja paikallishalilnnon tehtäviä siirrettiin lääninhallituksiin. 1.4.1970 perustettujen kouluosastojen tehtävinä oli hoitaa lääninhallituksille alistettujen kansa- ja peruskoulujen, oppikoulujen, kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, ammatillisten oppilaitosten sekä yleisten kirjastojen asioita. Tehtäviin sisältyivät entiset kansakoulun- ja kirjastontarkastajien tehtävät. Kouluhallituksen alaisina säilyivät uudistuksen jälkeen esimerkiksi opettajanvalmistuslaitokset, urheiluopistot, kuurojen ja sokeain koulut sekä vieraskieliset koulut. Ammattikoulut jäivät ammattikasvatushallituksen valvontaan. Lääninhallitukset saivat kuitenkin v. 1979 ammattikasvatustarkastajan virat kun keskiasteen koulutuksen kehittäminen nousi esiin. Vuosina 1994-1997 Oulun lääninhallituksen kouluosaston nimi oli Oulun lääninhallituksen opetus- ja sivistysosasto. 1.9.1997 voimaan tulleella asetuksella (120/1997) lakkautettujen kouluosastojen tehtävät siirrettiin viiden uuden lääninhallituksen sivistysosastoille.

  • Tietosisältö

    Arkisto koostuu suurimmaksi osaksi opettajien vaaliasiakirjoista sekä koulujen, kirjastojen ja vapaan sivistystyön rakennusasiakirjoista ja piirustuksista. Lisäksi arkistossa on saapuneita päätösasiakirjoja, selvityksiä ja julkaisuja sekä kirjastotoimen asiakirjoja. Diaarit sisältyvät lääninkonttorin arkistossa oleviin diaareihin ja päätös- ja kirjetoisteet lääninkanslian arkistoon.