Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Viipurin pitäjä
Arkistoyksikkö: 308 Vaimonmurha, syytettynä staarosta Jeremias Tonteri Ihantalasta


Jakso

21.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1747 - 1747

Säilytysyksikkö / tilaustiedot