Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Muolaa
Arkistoyksikkö: 1638 Renki Anders Rinkin murha, syytettynä itsellinen Johan Vesalainen Pällilän hovileiristä


Jakso

18.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1768 - 1768

Säilytysyksikkö / tilaustiedot