Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen kartat - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1650 - 1842)

Rajavuodet

1650 - 1842

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Maanmittaushallituksen ns. vanhemmat kartat sisältävät pääasiassa maantieteellisiä ja rajakarttoja Ruotsin vallan ajalta. Oman ryhmänsä muodostavat ns. Vanhaa Suomea koskevat kartat, jotka laadittiin venäläisten kustannuksella 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa ja jotka kuvataan metsätaloudellisia olosuhteita revisionimittauksissa hankittujen tietojen perusteella. Lääneittäin järjestetyissä kartoissa on sekä läänin-, kihlakunnan-, pitäjän-, kappelin-, kylä-, kartano-, rannikko-, vesistö-, tie- ja kaupunkikarttoja. Kartat eivät kuitenkaan anna kattavaa kuvaa 1600- ja 1700-lukujen kartoitustoiminnasta, sillä osa tuon ajan kartoituksista jäi Haminan rauhan jälkeenkin Ruotsiin. Vanhaa Suomea koskevat kartat ovat alun perin kuuluneet Viipurin revisionikonttorin arkistoon. Kokoelmaan on jälkikäteen sijoitettu yksittäisiä, samanaikaisista läänintileistä ja tuomiokirjoista irroitettuja karttoja.

  • Julkaisut, tutkimukset

    A. A. Gustafsson, Maanmittarikunta ja mittaustyöt Ruotsin vallan aikana, teoksessa Suomen maanmittauksen historia, I osa, Porvoo 1933. Julkaistu myös eripainoksena.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 251:01