Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Rautu
Arkistoyksikkö: 1787 Eläimeensekaantuminen, syytettynä talonpojan poika Simon Hännikäinen Kuninkaanselästä


Jakso

27.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1770 - 1770

Säilytysyksikkö / tilaustiedot