Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Rautu
Arkistoyksikkö: 927 Rauhanvalan rikkominen, syytettynä tilan päällysmies Stefan Flindeen


Jakso

26.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1757 - 1757

Säilytysyksikkö / tilaustiedot