Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat


Hallitsevalta senaatilta saapuneet asiat
Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Viipurin provinssikanslialta saapuneet asiat
Lappeenrannan provinssikanslialta saapuneet asiat
Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Kymin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Savonlinnan tuomiokunnalta saapuneet asiat
Käkisalmen tuomiokunnalta saapuneet asiat
Viipurin maistraatilta saapuneet asiat
Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Yksityishenkilöiltä saapuneet asiat
Oikeuskollegion lähettämät asiat
Viipurin kaupunkia koskevat rikosasiat
Haminan kaupunkia koskevat rikosasiat
Lappeenrannan kaupunkia koskevat rikosasiat
Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Kymin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Savonlinnan tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Muut rikosasiat
Luettelot
Ia. Oikeuskollegion kartat ja piirustukset