Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1749 - 1917)

Rajavuodet

1532 - 1971

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Pitäjänkartasto muodostuu pääasiassa 1840-1865 valmistuneesta kartta-aineistosta, vaikka sen kokoamisessa käytettiin jo 1700-luvulla toimitettuja maanmittauksia ja vaikka pitäjänkartaston täydennys-, tarkennus- ja toimitustyö jatkui aina 1940-luvulle asti. Senaatinkartasto on muodostunut venäläisten sotilasviranomaisten kartoitustyössä 1870-1917. Sarjatasolla on tarkempi historiallinen kuvailu molemmista sarjoista. Myöhemmässä siirrossa on tullut muita maantieteellisiä kartoituksia, kuten kihlakunnankartat.

 • Järjestämisperiaate

  Pitäjänkartat säilytetään yleislehtijaon mukaisesti numeroituina ja järjestettyinä karttalehdittäin. Pitäjänkartta-aineiston yhteydessä ovat myös Uudenmaan läänin pitäjänkarttapienennökset mittakaavassa 1:100000 sekä muutamia vanhoja pitäjänkarttoihin rinnastuvia pienoiskokokarttoja (Porvoon emäseurakunnan kartta vuodelta 1749, Ala- ja Ylä-Tornio 1798, Korppoo 1819, Alatornio 1828 ja Puumala 1845). Senaatinkartat järjestyvät venäläisten topografisten karttojen lehtijaon mukaan. Muissa sarjoissa järjestämistapa vaihtelee aineiston mukaan. Muut sarjat ovat: Iaa. Pitäjänkarttojen pienennökset, Iab. Erilliset pitäjänkartat, Ibb. Senaatin kartaston paino-originaalit, Ica. Kihlakunnankartat, Icb. Painetut kihlakunnanrajaiset kihlakunnankartat, Icc. Kihlakuntakarttavedokset, Ida. Rekognosointikartaston erilliset lehdet, Iea. Maakuntakartat, Ieb. Lääninkartat, If. Valtiolliset kartat, Ig. Tiekartat, Ih. Sotilaskartat, Ii. Vesistökartat, Ik. Saaristo- ja rannikkokartat, Im. Ulkomaiden kartat, Io. Maaperä- ja ympäristökartat, Ip. Metsä-, maatalous- ja tiluskartat, Iq. kaupunkikartat, Iqa. Gyldenin kaupunkikartat, Is. Yleiskartat, Isa. Hermelinin kartasto, Isb. Kalmbergin kartasto, Isc. Itä-Karjalan kartasto ja It. Hallinnolliset kartat. Sarjat Ia. ja Ib (pitäjän- ja senaatinkartat) ovat luettelossa 251:04 ja muut sarjat luettelossa 251:09.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 251:04
  inventointiluettelo 251:09