Arkistonmuodostaja: Turun elokuvakerho ry
Arkistot: Turun elokuvakerho ry:n arkisto


Muut nimet

Turun taiteilijaseuran elokuvakerho ( - 1956)

Toiminta- tai elinvuodet

1952 -

Paikkakunta

Turku

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Sivistys- ja kulttuurijärjestöt

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Turussa toimi 1950-luvulle tultaessa ranskalaisen elokuvan kerho ja v. 1952 perustettiin uusi elokuvakerho. Se liitettiin Turun Taiteilijaseuran alajaostoksi ja se toimi vuoteen 1956. Kerhon tarkoituksena oli pyrkiä "kehittämään elokuvayleisön makua väläyttämällä muutamin valikoiduin esimerkein elokuvahistorian kehitystä ja suurimpia nimiä". Kerhon perustajat olivat sanomalehtimiehiä ja teatteria lähellä olevia henkilöitä, mutta tarkoituksena oli saada jäseniä mahdollisimman laajoista piireistä. Kerhon jäsenmäärä oli yli sata jo ensimmäisenä toimikautena. Kerhon toiminta lopetettiin syyskuussa 1955 huonon taloudellisen tilanteen takia. Koska elokuvaharrastus oli hyvällä alulla päätettiin kuitenkin jo samassa kokouksessa perustaa uusi elokuvakerho. Turun elokuvakerho r.y:n perustava kokous pidettiin 15.2.1956. Kerhon tarkoituksena oli "olla yhdistävänä elimenä elokuvataiteesta kiinnostuneiden ihmisten välillä ja kehittää jäsenten elokuvatietoutta". Tarkoitusperiään yhdistys toteutti järjestämällä selostus-, kurssi- ja elokuvatilaisuuksia. Toimihenkilöt ja jäsenistö pysyivät suunnilleen samana; näin Turun elokuvakerhon historia ulottuu vuoteen 1952 ja se on edelleen toimivista elokuvakerhoista maan vanhin. Elokuvakerhon jäsenmäärä ylitti sadan ensimmäisellä kevätkaudella. Ylioppilaskuntien jäsenille myönnettiin jäsenmaksusta alennus ja kerhon jäsenistöstä olikin noin puolet ylioppilaskunnan jäseniä. Kerhossa oli toisena toimintavuonna jo 400 jäsentä. Jäsenmäärä oli suurimmillaan v. 1962 530, mutta laski 1960-luvun loppua kohti 200-300 välille. Turun elokuvakerhon sääntöihin tehtiin muutoksia v. 1967. Uusien sääntöjen mukaan kerhon tarkoituksena oli "elokuvasivistyksen edistäminen". Toimintamuotoina olivat elokuvaesitysten sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen, kirjaston ylläpitäminen, julkaisutoiminnan järjestäminen jäsenistölle sekä jäsenistön elokuvanvalmistusharrastuksen edistäminen. Kerho jatkaa edelleen toimintaansa.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Pajasta Palatsiin. Turun elokuvaelämän historia. Toim. Ari Honka-Hallila, Helena Honka-Hallila, Hanna Kangasniemi, Hannu Salmi. Jyväskylä 1997.