Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Ruokolahti ja Rautjärvi
Arkistoyksikkö: 476 Kirkonpahennus, syytettynä talonpoika Anders Arponen Arpolahdelta


Jakso

3.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot