Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2776 Laamanni Orraeuksen alistus, joka koskee kauppias Lundhin määräämistä rahastonhoitaja Kuhlmanin lasten holhoojaksi


Jakso

4.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1781 - 1781

Säilytysyksikkö / tilaustiedot