Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2362 Ilmoitus jutuista, joista vuosina 1776-1777 vedottiin laamanninoikeudesta oikeuskollegioon


Jakso

24.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1777 - 1777

Säilytysyksikkö / tilaustiedot