Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2246 Asiakirjat, jotka koskevat laamanni Aleniuksen kuoleman jälkeen avoimena olevan laamannin viran uudelleen täyttämistä


Jakso

11.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1775 - 1775

Säilytysyksikkö / tilaustiedot