Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1963 Laamanni Aleniuksen alistus, joka koskee tuomiovaltaa Vorontsovin tiluksilla


Jakso

23.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1772 - 1772

Säilytysyksikkö / tilaustiedot