Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1393 Laamanni Aleniuksen alistus, joka koskee varakihlakunnantuomari Böckelmanin virkavirheitä


Jakso

13.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot