Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1374 Laamanni Aleniuksen alistus, joka koskee kihlakunnantuomari Pomoellin virkavirheitä


Jakso

14.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot