Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1264 Laamanni Aleniuksen alistus, joka koskee sitä, että yhteismaiden hyödyntämistä koskevat jutut on lähetettävä kihlakunnanoikeuksista laamanninoikeuteen eikä oikeuskollegioon


Jakso

19.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Säilytysyksikkö / tilaustiedot