Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1265 Laamanni Aleniuksen alistus, joka koskee käräjäkappoja vuodelta 1761


Jakso

7.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Säilytysyksikkö / tilaustiedot