Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1142 Laamanni Martinsin alistus, joka koskee käräjäkappojen kantamista Vorontsovin lahjoitusmaatiloilta


Jakso

10.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1760 - 1760

Säilytysyksikkö / tilaustiedot