Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1055 Laamanni Martinsin anomus, joka koskee Schiermacherin testamentin täytäntöönpanoa


Jakso

3.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1759 - 1759

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Luettelossa teksti "wegen Erfüllung des Schiermacherschen Testaments".

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot