Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 887 Laamanninoikeuden puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat vuodelta 1756


Alkuvuosi - loppuvuosi

1756 - 1756

Säilytysyksikkö / tilaustiedot