Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 883 Laamanni Martinsin anomus, että notaari Frimautz asetettaisiin hänen sijaisekseen varakihlakunnantuomarin arvonimellä


Jakso

1.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1756 - 1756

Säilytysyksikkö / tilaustiedot