Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 882 Esitys, joka koskee kihlakunnantuomareiden velvoittamista lähettämään käräjien päätteeksi luettelot vetoomusasioista laamanninoikeudelle


Jakso

22.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1756 - 1756

Säilytysyksikkö / tilaustiedot